Leefstijlcoaching GLI CooL

CooL GLI (gecombineerde leefstijl interventie)

Een gezonde leefstijl krijgen (en daardoor afvallen) heeft alles te maken met het veranderen van uw gedrag. Maar dan moet u wel weten wat gezond gedrag is.

Uw leefstijl veranderen lukt niet in één dag, dat kost tijd.

In het CooL programma gaan we daarmee in een

groep aan de slag.


Doel
CooL staat voor 'Coaching op Leefstijl' en is een gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) die wordt uitgevoerd door één professional: de leefstijlcoach. In onze praktijk is dat Carla Redegeld.


het Cool-programma is gericht op het stap voor stap verbeteren van uw leefpatroon om zo een blijvende verandering van de leefstijl te realiseren. Doordat u gezonder gaat leven, zult u ook gewicht gaan verliezen. Dat heeft weer invloed op uw algehele gezondheid en uw kwaliteit van leven. Tijdens het programma krijgt u individuele aandacht, maar heeft u ook ondersteuning van de groep.


Doelgroep
Het CooL-programma is gericht op:
• Volwassenen met overgewicht (BMI 25-30) met daarbij een verhoogd risico op diabetes mellitus type 2 (DM 2) of hart- en vaatziekten óf
• Volwassenen met obesitas (BMI ≥ 30).


Wilt u weten hoe hoog uw BMI is? Klik dan hier.

Als u gekeken heeft, heeft u misschien gelezen dat ook uw middelomtrek belangrijk is. Te veel buikvet is erg ongezond.


Opzet
Het CooL-programma bestaat uit een basis en een onderhoudsprogramma.


Het basisprogramma duurt 8 maanden en het onderhoudsprogramma 16 maanden. Beide programma's hebben dezelfde opzet: een intakegesprek, 2 individuele gesprekken, 8 groepsbijeenkomsten en een eindgesprek.


Tijdens het basisprogramma ligt de nadruk op gedragsverandering. We gaan kijken naar de achtergronden en oorzaken van de ongezonde leefstijl.


In het onderhoudsprogramma ligt de nadruk vooral op het volhouden van het gezondere gedrag.


Wat kost het om mee te doen?

Cool wordt volledig vergoed door uw zorgverzekering vanuit het basispakket. Er wordt geen aanspraak gemaakt op uw eigen risico. Het kost u dus helemaal niets als u aan de onderstaande criteria voldoet: 


  • u bent ouder dan 18 jaar
  • uw BMI is hoger dan 25 met daarbij een verhoogd risico op diabetes mellitus type 2 (DM 2) of cardiovasculaire aandoeningen óf
  • uw BMI is gelijk of hoger dan 30
  • u heeft voldoende motivatie om het hele traject te doorlopen
  • u heeft een verwijzing van uw huisarts nodig, waar uw BMI op staat en waarin eventuele andere gezondheidsproblemen beschreven staan.


En hoe zit het dan met het sporten?

Een van de doelen van het programma is, dat u meer gaat bewegen. Niet schrikken: Dat betekent niet dat u heel intensief hoeft te gaan trainen. Het gaat er juist om dat u een vorm van bewegen vindt, die u leuk vindt en daardoor ook kunt volhouden. We gaan daar samen met u naar op zoek. 

NB: De kosten van de sport worden niet vergoed door de zorgverzekeraar


Wanneer zou ik kunnen beginnen?

NU! U kunt nu een afspraak maken voor de intake.

De groepsbijeenkomsten starten op zaterdag 7 september 2024 en zijn vanaf dan 1x per maand op zaterdagochtend van 9.30 uur tot 11.00 uur.

(Data basisprogramma, onder voorbehoud van wijzigingen:

7/9, 5/10, 9/11, 7/12, 11/1, 8/2, 8/3,5/4


Tot ziens!


Contactformulier CooL