etalagebenen

Etalagebenen (PAV)

Claudicatio Intermittens, ook wel 'etalagebenen' genoemd, is een symptoom van 'perifeer arterieel vaatlijden'. Het wordt veroorzaakt door atherosclerose (vernauwing van de bloedvaten waardoor het bloed niet goed kan doorstromen), wat pijn of een onaangenaam gevoel in de benen (kramp, branderig, beklemmend, moeheid), geeft. Deze klachten ontstaan na een bepaalde afstand lopen en verdwijnen weer na even stilstaan (vandaar de naam 'etalagebenen'). De klachten worden veroorzaakt doordat tijdens het lopen de arteriële bloedtoevoer naar de werkende spieren tekortschiet. De spieren krijgen dan niet genoeg zuurstof, waardoor u kramp of pijn krijgt. Als u even stilstaat vragen die spieren wat minder zuurstof, waardoor de kramp of pijn weer wegtrekt.


Looptraining helpt om de pijn en kramp te verlichten, omdat door 'door de pijn heen' te lopen, het lichaam andere bloedvaten efficiënter gaat gebruiken. Uiteindelijk kunt u weer een grotere afstand lopen zonder pijn of kramp.


U kunt bij ons een looptrainingsprogramma volgen onder begeleiding van onze gespecialiseerde fysiotherapeut Carla Redegeld.

Deze behandelingen worden vergoed uit de basisverzekering (gaan wel ten koste van uw verplicht eigen risico)


Carla is lid van Chronisch Zorgnet